Auksjonsvilkår 2022

Andre Hester

Auksjonen arrangeres av Norsk Jockeyklub i samarbeid med Norsk forening for fullblodsavl.

Frist for påmelding er fredag 26. august 2022. Eget skjema skal benyttes ved påmelding

Påmeldingsgebyr kr 500,- Dette blir automatisk belastet eiers konto ved påmelding.

Uteblir hesten ilegges et gebyr på kr.10.000,-. (gjelder ikke ved død.)

Hestene selges i den stand de forefinnes ved hammerslaget, uten garanti eller ansvar for selger eller arrangør. Hestene skal være vaksinert i henhold til Norsk Jockeyklubs reglement.

Selger må selv sørge for at hesten presenteres til oppsatt tid søndag 4 september 2022

Arrangør påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår i den tiden hestene er på auksjonen.

Selgerne er registrert eier til auksjonens anmeldte hester.

Hesten selges til den som har høyeste bud ved hammerslaget.

Følgende provisjon forekommer:
5% ved salg belastes kjøper.

Ved enhver tvist er auksjonarius, også etter hammerslaget, berettiget til å annullere ethvert auksjonssalg og la budene begynne forfra.

Betaling skjer direkte mellom selger og kjøper. Arrangør påtar seg intet ansvar for riktig innbetaling av kjøpesum. Sertifikat og pass til hest overdras først når fullt oppgjør har funnet sted.

Etter tilslaget skal kjøper uoppfordret meddele navn og adresse til representant for NJs auksjonsledelse.

Hestepass skal medfølge hesten.

Selger og kjøper er ansvarlig for hvor hesten skal oppstalles etter tilslaget.

Kjøper mottar eierbevis av selger når hesten er betalt.

Det tilkommer merverdiavgift på de hester hvor det er oppgitt.

Skulle hest skades eller dø etter tilslaget, men før eiendomsretten er overdratt til kjøper, skal kjøper likevel betale hele kjøpesummen.

Selger som selger hest med reserve, en minimumspris på hesten, skal skriftlig gi denne til auksjonsleder senest en halvtime før auksjonen starter. Dersom dette ikke er gjort, kan ingen krav rettes mot arrangør.

Avtaler som avviker fra auksjonsvilkårene, må bekreftes skriftlig av begge parter.

Norsk Jockeyklub kan nekte å registrere salg dersom tidligere eier har gjeld til Norsk Jockeyklub eller det forøvrig er heftelser på hesten (eieren).

Ta kontakt med bokholderiet for informasjon helle.romstad@rikstoto.no

Arrangør tar intet ansvar for eventuelle feilaktigheter eller trykkfeil i katalogen.